Spannlandsgatan 5-9

Färdigställda projekt

Spannlandsgatan 5-9

Färdigställda projekt

Spannlandsgatan 5-9

Här utfördes rotrenovering & stambyte från april 2021- juni 2022. 70 st lägenheter totalrenoverades, lokaler på bottenplan byggdes om till två nya lägenheter. Vinden byggdes om med nya fläktrum samt vindsförråd. Nytt tak gjordes samt balkong & fasadrenovering.

Beställare: Familjebostäder
Platschef: Magnus Olsson
Byggtid: April 2021 -Juni 2022