Vad våra kunder säger

”Vi har samarbetat med Fiskebäcks bygg i decennier. Vi har fått hjälp med alla typer av projekt så som t.ex. ombyggnationer samt vindsprojekt. Vi tycker att Fiskebäcks bygg alltid har levererat ett bra resultat och hållit såväl tidplan som budget!”

Oscar Amlöv
Ägare/VD Amlövs fastighetsförvaltning AB

“Vi har samarbetat med Fiskebäck sedan 2013. För oss stämmer deras sätt att arbeta väl in med våra värdeord. Tillsammans, HEJ, Trygghet & Trivsel. Vi och Fiskebäck arbetar alltid tillsammans med våra hyresgäster. Enkel & rak kommunikation med snabba beslutsvägar gör arbetet roligt, kvalitetssäkrat med bra fastighetsutveckling.
Att på ett hållbart sätt utveckla fastigheter genom förtätning, energiprojekt och numera med återbruk känns riktigt bra. Fiskebäck bidrar med kreativa och affärsmässiga lösningar redan från projektstart.”

Kristina Björling
Bror Johansson & Co AB - hyresvärd i GBG

“Jag har jobbat sedan år 2005 som projektledare och projektchef på Familjebostäder i Göteborg AB, ett kommunalt bostadsbolag som bidrar till ett bättre Göteborg genom att förvalta och utveckla hyresrätter och bostadsområden.

För att göra detta vi bl. a. genomför många renoveringsprojekt med olika Byggnadsentreprenören.

I min projektchefs karriär har jag haft några få entreprenörer som uppfyller ”mina krav” för en riktigt bra samarbetspartner i dessa projektet/renoveringar. En av dom är Fiskebäcks Bygg AB som för sitt mål bl.a. säger;
”Vårt mål med Fiskebäcks Byggnads AB är att fortsätta driva företaget framåt i samma goda anda. Där nära relationer med beställare och fastighetsägare är viktiga för ett gott samarbete och därmed ge ett bra resultat av projekten.”

Och dom verkligen har gjort detta i våra/mina projekt.
Fiskebäcks bygg har alltid uppvisat mycket god samarbetsförmåga och upplevs som mycket ärliga i sitt uppträdande vad gäller ekonomiska frågor.
Kommunikationen har alltid varit mycket god och de strävar alltid efter att fullfölja sina åtagande.
Fiskebäcks bygg är också mycket tekniskt kunniga inom sitt område samt de har mycket goda arbetsmetoder för planering av sina uppdrag.”

Edin Hebib
Projektchef, Familjebostäder