Öckerögatan

Pågående projekt

Öckerögatan

Pågående projekt

Öckerögatan

På projekt Öckerögatan utförs rotrenovering, stambyte samt ombyggnation av källare för att nå brandkrav. Renoveringen innefattar 52 st lägenheter
Beställare: Bostjärnan
Platschef: Johny Hansson
Byggstart: Oktober 2021
Färdigställande: Oktober 2023