NORDHEMSGATAN

Färdigställda projekt

Nordhemsgatan

Färdigställda projekt

Nordhemsgatan

Fönsterbyten samt byggnation av brandtrappa.
Beställare: Brf Nordhemsgatan 43
Platschef: Johny Hansson
Byggtid: April 2021- Juli 2021