Linbråkan

Färdigställda projekt

Linbråkan

Färdigställda projekt

Linbråkan

På projekt Linbråkan utförs ROT renoveringar samt nybyggnation av 10 st vindslägenheter.
32 st lägenheter rotrenoveras & stambyten görs.

Läs mer HÄR

Beställare: Bror Johansson & CO
Platschef Rot renovering : Peter Olsson
Platschef nybyggnation vindar: Magnus Backås
Byggstart: Oktober 2021
Färdigställande: Januari 2023