Färdigställda

På projekt Linbråkan utförs ROT renoveringar samt nybyggnation av 10 st vindslägenheter. 32st lägenheter rotrenoveras & stambyten görs.
Beställare: Bror Johansson & CO
Platschef Rot renovering: Peter Olsson
Platschef nybyggnation vindar: Magnus Backås
Byggstart: Oktober 2021
Färdigställande: Januari 2023

På projektet ÖO9 rotrenoverades 32 st lägenheter & byggdes 3 st vindslägenheter. Det byggdes även ett cykelhus bredvid fastigheten.

Beställare: Bror Johansson & CO
Platschef: Peter Olsson
Byggtid: Januari 2021 – Juni 2021

Här utfördes rotrenovering & stambyte från april 2021- juni 2022. 70 st lägenheter totalrenoverades, lokaler på bottenplan byggdes om till två nya lägenheter. Vinden byggdes om med nya fläktrum samt vindsförråd. Nytt tak gjordes samt balkong & fasadrenovering.

Beställare: Familjebostäder
Platschef: Magnus Olsson
Byggtid: April 2021 – Juni 2022

Fönsterbyte samt fasadrenovering.
Beställare: KB Olskroksgatan 28
Platschef: Johny Hansson
Byggtid: Oktober 2020 – Mars 2021

Fönsterbyten samt byggnation av brandtrappa.
Beställare: Brf Nordhemsgatan 43
Platschef: Johny Hansson
Byggtid: April 2021- Juli 2021

Fönsterbyte
Beställare: Brf Kvarngärdesgatan 3
Platschef: Peter Sjölin
Byggtid: April 2022-Juni 2022

Fönsterbyte
Beställare: Brf Gylleneken
Platschef: Johny hansson
Byggtid: Januari 2021- Maj 2021